logo
boek
 

PRESENTATION DU LIVRE Mille et une boîtes de Bruno Manster – BOEK PRESENTATIE Mille et une boîtes van Bruno Manster

01 / 03 / 2019 – 19h/u 7 pm

> > > > > > NL (scroll down)

 

FR

Chers amis, Chers amateurs d’art,

Dans le cadre de notre réflexion sur l’art et notre implication culturelle et sociale dans notre commune de Jette, nous vous convions chaleureusement le vendredi 1er mars 2019 à 19h à la  présentation du dernier ouvrage de notre voisin et écrivain jettois Bruno Manster, Mille et une boîtes, publié aux Éditions du Cerisier.

Présentation

Mille et une boîtes de Bruno Manster est un livre qui aborde, avec beaucoup d’humour, les relations qu'entretiennent les hommes avec les "boîtes". Dans cet essai néo-pataphysique consacré à l’anthrotopologie, « une science jettoise universelle qui étudie les solutions spatiales inventées par les humains pour faire face à leur problématique existentielle », le scientifique et philosophe démontre avec brio comment notre univers est constitué de boîtes multiples, de l'infiniment grand à l'infiniment petit.

Les humains n'aiment pas dormir à la belle étoile quand ils ne sont pas en vacances. Alors ils se fabriquent des boîtes par centaines de milliers dans lesquelles ils se réfugient pour manger, dormir, forniquer ou travailler. Ils collent ces boîtes les unes contre les autres en longues ribambelles, ils les empilent les unes sur les autres jusqu'à se donner le vertige. Et quand tout le paysage est rempli de boîtes jusqu'au ciel et jusqu'à l'horizon, dans toutes les directions, ils disent que c'est une ville.

Dans son livre Mille et une boîtes, Bruno Manster interroge l'amour boxique des humains à travers le prisme littéraire de la pataphysique: "Pourquoi tant de boîtes?"

Pour bien vous accueillir, nous préparerons quelques plats régionaux de notre périmètre culturel Jettois, que nous accompagnerons de toutes les vodkas qui nous font plaisir en hiver et d’un assortiment de bières catholiques belges.

ENTRÉE LIBRE

Au plaisir de vous y voir.

Amicalement et culturellement,

WODEK
Président-concierge


NL


Beste vrienden,
Beste kunstliefhebbers,

Als onderdeel van onze reflectie over kunst en onze culturele en sociale betrokkenheid in onze stad,  Jette, nodigen wij u van harte uit op vrijdag 1 maart 2019 om 19u bij de presentatie van het nieuwste boek ‘Mille et une boîtes’ van Jetse schrijver, en buur, Bruno Manster.  uitgegeven door Éditions du Cerisier.

Presentatie

‘Mille et une boîtes’ van Bruno Manster is een boek dat, met de nodige humor, ingaat op de relaties die de mens onderhoudt met ‘dozen’. In zijn neo-patafysische essay schrijft hij over de antropologie als « een Jetse universele wetenschap van ruimtelijke, door de mens uitgevonden, oplossingen die het hoofd moeten bieden aan een existentiële problematiek». De wetenschapper en filosoof demonstreert op briljante wijze hoe ons universum bestaat uit talrijke dozen, van oneindige grote dozen tot oneindige kleine.

De mensen slapen niet graag onder de blote hemel wanneer ze niet op vakantie zijn. Daarom bouwen ze dozen per honderdduizenden, waarin ze schuilen om te eten, te slapen, te neuken of te werken. Ze plakken die dozen aan elkaar in lange slierten, stapelen ze op tot duizelingwekkende hoogtes. En wanneer het landschap helemaal is gevuld met dozen, tot in de hemel en tot aan de horizon in alle richtingen, dan noemen ze dat een stad.

In zijn boek Mille et une boîtes beschouwt Bruno Manster de menselijke dozenliefde doorheen het literaire prisma van de patafysica: "Waarom zoveel dozen?"

Om jullie naar behoren te ontvangen, bereiden wij een aantal regionale gerechten uit de Jetse culturele omtrek voor. Deze vergezellen wij van allerlei soorten wodka’s die plezier doen in putje winter en een assortiment Belgische katholieke bieren.

GRATIS TOEGANG

Ik hoop jullie talrijk te mogen verwelkomen,

Vriendschappelijk en cultuurlijk,

WODEK
President – Conciërge