logo

canard

NL -naar beneden scrollen

FR

Atelier 34zero Muzeum, dans le cadre de son restaurant culturel, a préparé deux nouveaux plats :

• Le canard à la polonaise avec la salade de notre jardin: 22€
• L’assiette de lépiotes élevées : 15€

Nous vous accueillons avec tous le respect sanitaire.

lépiote

NL

Atelier 34zero Muzeum heeft als onderdeel van zijn cultureel restaurant twee nieuwe gerechten bereid:

- Eend op Poolse wijze met salade uit onze tuin : 22€
- Het bord van hoge lepioten 15€

We verwelkomen u met alle respect voor de gezondheid.

footer

 

logo

poulailler

Poulailler culturel 2020

>>> NL naar beneden scrollen / ENG scroll down

FR


L’Atelier 34zero Muzeum /Atelier 340 Muzeum, dans le cadre de son activité, l’art contemporain et la sociologie, a ouvert une café dans son poulailler pour les adeptes qui aiment la nature animale.

Vous êtes les bienvenues pour prendre une wodka des Carpates, différentes bières catholiques belges et des jus bios.


NL


Het Atelier 34zero Muzeum / Atelier 340 Muzeum heeft in het kader van zijn activiteiten, hedendaagse kunst en sociologie, een café geopend in zijn kippenhok voor de liefhebbers van dierlijke natuur.


U bent welkom om een Karpatische wodka, verschillende Belgische katholieke bieren en biologische sappen te komen drinken.


ENG


Atelier 34zero Muzeum /Atelier 340 Muzeum, in the framework of its activity, contemporary art and sociology, has opened a café in its henhouse for those who love animal nature.


You are welcome to have a Carpathian vodka, different Belgian Catholic beers and organic juices.

sponsor

 

logo

plâtre

NL >>> naar beneden scrollen

FR

"Comme deux goutes d'eau"

L'Atelier 34zero Muzeum attache une grande importance au développement et à l'expression artistique de son jeune public. Pendant l'année scolaire, nous organisons des ateliers les mercredis après-midi ainsi que les stages de Toussaint, de Pâques et des grandes vacances au cours desquels différentes techniques sont enseignées et de nouveaux matériaux sont découverts. A côté de ceci nous proposons aussi des ateliers pour les tout-petits appelés 'Baby Boum' et des anniversaires d'art plastique.

Pour cette occasion, nous souhaitons mettre en valeur les jumeaux. Un atelier aura lieu au cours duquel les enfants travailleront avec le plâtre et exploreront les similitudes mais aussi les différences entre eux. Les jumeaux réaliseront les empreintes de leurs visages pour ensuite en faire des masques.

Nous vous invitons cordialement à "La fête des Jumeaux" le samedi 19 septembre à partir de 12h00.

Au programme :

Château gonflable !

Atelier créatif "Comme deux gouttes d'eau" 14:00-16:00

En outre, vous pourriez profiter de notre parc culturel, des spécialités Jetto-Polonaises, de l'eau et du jus biologiques des Carpates, des bières du village de Wodek et des bières catholiques belges.

Pour des raisons pratiques, nous demandons d'inscrire les enfants participants à l'atelier "Comme deux goutes d'eau" par courrier électronique à This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Entrée: 10 euros par enfant participant

 

NL

"Als twee druppels water"

Atelier 34zero Muzeum hecht veel belang aan de ontwikkeling en artistieke expressie van zijn jong publiek. Tijdens het schooljaar organiseren we zowel op woensdagmiddag als tijdens de Krokusvakantie, de Paasvakantie en zomervakantie stages waarbij verschillende technieken worden aangeleerd en nieuwe materialen worden ontdekt. Daarnaast bieden we ook workshops aan voor de jongsten genaamd 'Baby Boom' en artistieke verjaardagsfeestjes.

Voor deze gelegenheid willen we tweelingen in de schijnwerpers zetten. Er zal een workshop plaatsvinden waarin de kinderen met gips zullen werken en de overeenkomsten, maar ook de verschillen tussen elkaar onderzoeken. De tweelingen zullen afdrukken maken van hun gezichten om er vervolgens maskers van te maken.

Wij nodigen u van harte uit voor "Het tweelingenfeest" op zaterdag 19 september vanaf 12:00 uur.

Op het programma:

Springkasteel!

Creatieve workshop "Als twee druppels water" 14:00-16:00

Daarnaast kunt u genieten van ons cultuurpark, Jetto-Poolse specialiteiten, biologisch water en sapjes uit de Karpaten, bieren uit het dorp van Wodek en Belgische katholieke bieren.

Om praktische redenen vragen wij u vriendelijk om de kinderen die deelnemen aan de workshop "Als twee druppels water" aan te melden per e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ingang: 10 euro per deelnemend kind
sponsor

 

Subcategories