onthulling

logo_atelier_34zero

 

 

 >>> NL naar beneden scrollen

 

FR

Chers ami(e)s,

Chers amateurs d’art,

Le projet participatif initié cet été avec le Centre de Jeunesse De Branding / Jeugdhuis De Branding, et inauguré le 11 juillet dernier à l’occasion de la Fête de la Communauté flamande, connaît aujourd’hui sa première métamorphose. Après avoir accueilli durant trois mois l’œuvre « A chacun son trône » de l’artiste belge Jean-Pierre Bredo, la façade s’habille désormais aux couleurs de l’hiver avec « Documentary » de l’artiste allemand Olav Westphalen.

Je vous invite chaleureusement à venir assister à son inauguration publique Place Cardinal Mercier, le vendredi 19 octobre à 16h, et partager ensemble un verre de l’amitié.

Ce partenariat est né de la volonté de deux institutions jettoises, l’Atelier 34zero Muzeum et le Centre de Jeunesse De Branding / Jeugdhuis De Branding, de s’associer pour participer à la diffusion de l’art contemporain dans la cité. Pour ce faire, l’équipe de l’Atelier 34zero Muzeum a conçu un support sur la façade du Centre de Jeunesse De Branding / Jeugdhuis De Branding qui est destiné à accueillir, tous les trois mois, une nouvelle bâche d’art faisant écho au projet artistico-sociologique urbain du centre d’art, « Publicité pour une œuvre d’art ».

 

NL

Beste vrienden,

Beste kunstliefhebbers,

Deze zomer ging het participatief project met Jeugdhuis De Branding van start. Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli werd het eerste kunstwerk ingehuldigd. Gedurende drie maanden bood de gevel een plaats aan "A chacun son trône" van Belgisch kunstenaar Jean-Pierre Bredo. Op 19 oktober ondergaat het project een eerste metamorfose en wordt de gevel in winterkleuren gehuld met "Documentary " van de Duitse kunstenaar Olav Westphalen.

Ik nodig jullie van harte uit om deel te nemen aan de publieke onthulling op het Kardinaal Mercier plein, vrijdag 19 oktober om 16.00 uur, en samen een vriendschappelijk glas te drinken.

Deze samenwerking ontstond uit het wederzijds verlangen van beide instellingen, het Atelier 34zero Muzeum en het Jeugdcentrum De Branding, om de krachten te bundelen en deel te nemen aan de verspreiding van hedendaagse kunst in de stad. Het Atelier 34zero Muzeum team heeft een op maat gemaakte structuur ontworpen voor de gevel van het Jeugdhuis De Branding. Het doel is om elke drie maanden een nieuwe canvas met een kunstwerk te verwelkomen. Voor het kunstencentrum is dit een verwijzing naar het stedelijk artistiek-sociologisch project "Reclame voor een kunstwerk". 

 

westphalen

Olav westphalen (DE)-Documentary (2006), serie: The big white