logo_atelier34zero

 

>>>> NL scroll down

 

ATELIER DE SCULPTURE POUR LES ENFANTS SAISON 2017-2018

Madame, Monsieur,

L’Atelier 34zero Muzeum commence sa nouvelle saison d’atelier d’eveil à la sculpture pour les enfants 2017-2018.

A l’Atelier 34zero Muzeum, l’imagination des enfants est stimulée par les expositions qui y ont lieu, les œuvres d’art montrées et les artistes qui y travaillent.

L’objectif de l’atelier d’éveil à la sculpture est de suivre la créativité des enfants de près. Un sculpteur professionnel accompagne les activités en tenant compte du caractère et de la sensibilité de chaque enfant et de son choix des matériaux et des thèmes. Ce système d’enseignement se démarque des activités socioculturelles proposées généralement aux enfants.

Nous accueilleront vos enfants à partir du 6 septembre 2017.

Si vous désirez inscrire votre enfant, veuillez avoir la gentillesse de lire attentivement les informations ci-jointes et remplir le formulaire.

 

NL

BEELDHOUWATELIER VOOR KINDEREN SEIZOEN 2017-2018

Mevrouw, Meneer

Atelier 34zero Muzeum begint zijn nieuwe seizoen van workshops: initiatie beeldhouwen voor de kinderen 2017-2018.

In de Atelier 340 Muzeum wordt de fantasie van kinderen gestimuleerd door de tentoonstellingen die er plaats vinden, de werken die er worden getoond en de kunstenaars die er werken.

Het atelier voor beeldhouwkunst stelt zich tot doel de kinderen in hun creativiteit van nabij te volgen. Een professionele beeldhouwer begeleidt het proces, rekening houdend met persoonlijkheid en gevoeligheid van de individuele kinderen en gebruik makend van contact met materialen (hout, metaal, klei, steen) en door hen te leren open staan voor het verband tussen kunst en natuur (interventies in het park, het bos). Dit onderwijssysteem verschilt van de sociaal-culturele activiteiten die algemeen voorgesteld worden voor kinderen.

Wij verwelkomen uw kinderen vanaf 6 september 2017.

Als u uw kinderen wilt inschrijven, gelieve de bijgevoegde informatie te lezen en het formulier in te vullen.

 

ateliersculpture_34zero