Van_Breedam_01

23/03 > 16/06/19

VERNISSAGE 23/03/19 - 19U

De kunstenaar, geboren te Boom in 1936, geniet vooral met zijn zogenaamde « assemblages » een ruime bekendheid in België en daarbuiten. Met stukken hout en metaal die Van Breedam her en der recupereert, « keert hij zich af van de gangbare modellen en kiest voor toevallig gevonden voorwerpen die hij samenbrengt tot driedimensionale objecten. Uit dit amalgaam van afgedankte voorwerpen bouwt hij een eigen wereld op waarin zijn origine aanvankelijk duidelijk en later losser terug te vinden is. Op die manier ontwerpt hij een persoonlijke esthetische code waarin tragiek en ironie vaak samenspelen. Naargelang zijn engagement groter wordt prevaleert het eerste op het andere. » (Ludo Bekkers, mei 1989, catalogue de l’exposition « Władysław Hasior / Camiel Van Breedam », Atelier 340, 1991, p.166)

 

De interesse van het Atelier 340 / 34zero Muzeum voor het aanzienlijk œuvre van een kunstenaar die zich moeilijk in een hokje laat dwingen – hoewel lid van de beweging Phases – gaat terug tot de jaren 1980. Camiel Van Breedam nam reeds deel aan twee grote thematische tentoonstellingen in het Atelier 340, namelijk Sculpteraal oppervlak en Het dierlijke en plantaardige in de hedendaagse Belgische kunst.Verder, in 1991, werd een vergelijkende tentoonstelling ingericht waar de eerder ‘organische’ werken van Van Breedam de confrontatie aangaan met de polymorfe creaties van de Poolse beeldhouwer Władysław Hasior (1928-1999).

De expo die vandaag op de agenda staat focust op de meervoudige plastische toepassingen en interpretaties die de beeldhouwer tot stand brengt met eenvoudige houten latten. Deze bouwelementen werden aanvankelijk gebruikt als steunen om plaaster aan het plafond in een woning te bevestigen. Met een fijngevoeligheid en een buitengewoon engagement laat Camiel Van Breedam ons zijn sobere en poëtische werken ontdekken die het product zijn van een proces dat zes decennia geleden van start ging.

Van_Breedam_02