Sinds haar oprichting in 1979 in Jette onder de naam L'Atelier340 Muzeum,en vervolgens in 2014 onder de naam L'Atelier34zero Muzeum, zet deze instelling zich in voor de promotie en studie van beeldhouwkunst en driedimensionale kunst, zowel in België als in het buitenland.Door middel van talrijke thematische tentoonstellingen, waaronder de eerste in 1983, getiteld "Steen in de hedendaagse kunst",heeft een tienjarig overzicht 70 kunstenaars samengebracht die geïnteresseerd zijn in de bijzonderheden van het werken met steen.

Deze tentoonstelling, gepland voor 2025, wil de balans opmaken van delaatste vier decennia en de evolutie van het artistieke werk in steenbelichten. Van 1984 tot 2024 werd deze periode gekenmerkt door eenconstante evolutie in het denken, in de conceptie en de artistiekepraktijk van de Belgische beeldhouwers. Innovatie en inspiratie warende drijvende krachten achter deze evolutie en benadrukken deartistieke rijkdom van België door het gebruik van steen alsvoorkeursmateriaal.

De tentoonstelling biedt ook de gelegenheid om detrends, technieken en invloeden te analyseren die deze kunstvorm inde loop der tijd hebben gevormd. Met het oog op cultureleuitwisseling zal de tentoonstelling ook naar Polen wordengeëxporteerd om het werk van onze beeldhouwers over de grenzen heente tonen.

 

Voorwarden

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Deze oproep staat open voor alle beeldhouwers die steen gebruiken.

 • Wat ons interesseert is innovatie, diversiteit en de gebruikte technieken.

 • Je kunt een aanvraag indienen namens jezelf of namens een groep.

 

Als je bent geselecteerd,

 • Je wordt uitgenodigd voor een gesprek, zodat je het curatorenteam kunt ontmoeten en een indruk kunt krijgen van de ruimte.

 • Je hebt toegang tot het museum.

 • Het Atelier biedt ondersteuning voor transport en verzekering, maar biedt geen vergoeding.

 

Selectiecriteria

De aanvragen worden zorgvuldig bestudeerd door de directie, die bijzondere aandacht besteedt aan projecten die een vernieuwing betekenen in het artistieke landschap, met bijzondere aandacht voor: de diversiteit van wat wordt voorgesteld, de praktijken, de profielen, enz. de samenhang tussen de behoeften die de kunstenaar te kennen geeft om zijn of haar project uit te voeren en de mogelijkheden voor een huidige en toekomstige samenwerking tussen het Atelier34zéro Muzeum en de kunstenaar.

 

Agenda

 • Afsluiting van de oproep : 01/03/25

 • Aanvraag leesfase : 01/03 > 30/03/25

 • Voorselectie door de commissie : 30/03/25

 • Ontmoet de voorselectie-artiesten : 30 > 10/04/25 *

 • Definitieve selectie en bekendmaking aan kunstenaars : 14/04/25

   

* De bijeenkomst vindt plaats in L'Atelier34zéro Muzeum in Jette. Het doel is om het project verder uit te diepen en de vereisten voor een succesvolle realisatie te bespreken. De kunstenaars die reageren op de oproep moeten in staat zijn om zich beschikbaar te stellen voor deze ontmoeting (een appel kan enkel in overweging genomen worden in geval van verre verplaatsingen).

 

Aanvraag

 • Geïnteresseerde artiesten worden uitgenodigd om hun aanvraag in PDF-formaat in te dienen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vóór 01/03/25.

 • Aanvragen moeten een presentatie van je artistieke werk bevatten en een korte motivatiebrief waarin je je interesse in deze tentoonstelling toelicht.

 • Sollicitaties kunnen ook ter plaatse worden afgegeven of per post naar het volgende adres worden gestuurd: 334, Drève de Rivieren, 1090 Jette.

 

Wekijken uit naar de werken die zullen getuigen van deze rijkeartistieke traditie en van de passie voor beeldhouwkunst in steen.