logo_atelier_34zero

 

Ateliersculpture_34zero

 

>>> NL naar beneden scrollen

 

FR

Chers parents,

Votre enfant est créatif ou a envie de le devenir? Vous voulez donner un coup de pouce à son imagination?

L’Atelier 34zero Muzeum vous propose ses ateliers d’éveil à la sculpture pour le enfants de 6 à 12 ans, chaque mercredi de 14 à 17h. Ils découvriront techniques, supports, astuces, tout en s’amusant avec les formes et les matières.
A l’Atelier 34zero Muzeum, l’imagination des enfants est stimulée par les expositions qui y ont lieu, les œuvres d’art montrées et les artistes qui y travaillent.

L’objectif de l’atelier d’éveil à la sculpture est de suivre la créativité des enfants de près. Un sculpteur professionnel accompagne les activités en tenant compte du caractère et de la sensibilité de chaque enfant et de son choix des matériaux et des thèmes. Ce système d’ enseignement se démarque des activités socioculturelles proposées généralement aux enfants.

Nous accueilleront vos enfants à partir du 4 septembre 2019

Les workshops ont lieu dans un environnement stimulant, dédié à l’art contemporain.

L’inscription régulière revient à 40€/mois. Une journée d’essai à 10€ + 10€ de frais d’assurance est également possible le 04/09/19.

Pour des informations complémentaires veuillez nous contacter à l’adresse suivant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

NL

Beste ouder,

Uw kind is creatief of wil dat worden? Wil je zijn verbeelding een boost geven?

Atelier 34zero Muzeum biedt workshops initiatie beeldhouwen aan voor kinderen van 6 tot 12 jaar, elke woensdag van 14 tot 17 uur, waar ze technieken leren, ondersteuning en tips krijgen, terwijl ze zich ammuseren met verschillende vormen en materialen.

In de Atelier 34zer Muzeum wordt de fantasie van kinderen gestimuleerd door de tentoonstellingen die er plaats vinden, de werken die er worden getoond en de kunstenaars die er werken.

Het atelier voor beeldhouwkunst stelt zich tot doel de kinderen in hun creativiteit van nabij te volgen. Een professionele beeldhouwer begeleidt het proces, rekening houdend met persoonlijkheid en gevoeligheid van de individuele kinderen en gebruik makend van contact met materialen (hout, metaal, klei, steen) en door hen te leren open staan voor het verband tussen kunst en natuur (interventies in het park, het bos). Dit onderwijssysteem verschilt van de sociaal-culturele activiteiten die algemeen voorgesteld worden voor kinderen.

Wij verwelkomen uw kinderen vanaf 4 september 2019.

De workshops vinden plaats in een stimulerende omgeving, gewijd aan hedendaagse kunst.

De prijs komt neer op 40€ / maand. Een proefdag is ook mogelijk op woensdag 04/09/19 voor 10 € + 10 € verzekeringskosten.

Voor meer informatie contacteer ons via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 atelier_enfants_2017atelier_enfants_2017

 

sponsor

 logo

logo_fondy

Fondy Riverside Bullet Band

>>> NL scroll down

 

FR

Chers amis, chers amateurs d'art,

L'exposition de Camiel Van Breedam se termine tout doucement. Nous voudrions la clôturer par une touche musicale en invitant Camiel Van Breedam avec son ensemble New Orleans Jazz, le 'Fondy Riverside Bullet Band' le dimanche 9 juin à 15h.

Nous vous acceuillons chaleureusement à ce concert où vous pouvez goûter des spécialités Jetto-Polonaises en notre petit restaurant culturel tout en s'arrosant avec de la wodka et des bières catholiques Belges.

Amicalement et culturellement,

WodekNL

Beste vrienden, beste kunstliefhebbers,

De tentoonstelling van Camiel Van Breedam loopt zachtjes aan op zijn eind. Wij willen graag afsluiten met een muzikale noot door Camiel Van Breedam uit te nodigen met zijn New Orleans Jazz ensemble, de 'Fondy Riverside Bullet Band', op zondag 9 juni om 15u.

Jullie zijn van harte welkom op het concert. In ons klein cultureel restaurant kan u eveneens proeven van onze Jetto-Poolse specialiteiten en de dorst lessen met wodka en Belgische katholieke bieren.

Vriendschappelijk en cultuurlijk,

Wodek


 boot_met_rood_wimpeltje

Camiel van Breedam (BE) boot met rood wimpeltje

 

sponsors

 

logo

 

>>> NL naar beneden scrollen,

 

FR

Chers amis,
Chers amateurs d’art d’atelier 340 Muzeum/ Atelier 34zero Muzeum,

Je vous écris cette annonce profondément amicale et conceptuelle.

Werner Daem a fini dans son agonie et il est parti.

C’était un grand ami d’Atelier 340 Muzeum/Atelier 34zero Muzeum.
C’était quelqu’un qui s’intéressait beaucoup à l’art contemporain.
C’était l’échevin de la culture flamande qui a soutenu nos activités, en laissant après lui une grande carte postale de l’œuvre Jette sur Mer.

C’est quelqu’un qui est venu très souvent dans notre Muzeum.
Avec qui, nous avions des discussions intellectuelles par rapport à l’art contemporain et dans le cadre de la sociologie de l’art d’aujourd’hui.

Par ces quelques mots, je voudrais inviter des amis proches de l’Atelier 34zero Muzeum, qui ont connu Werner Daem et avec qui, ils ont eu le plaisir d’êtres ensemble.

Le samedi 18 mai à 12h30, vous êtes invités à ‘koffie tafel’ pour rendre un dernier hommage a notre ami !

Amicalement et culturellement,

Wodek              
Président  Concierge


NL

Beste vrienden
Beste kunstliefhebbers van het Atelier 340 Muzeum / Atelier 34zero Muzeum,

Ik schrijf deze mededeling met de grootste vriendschapelijkheid en conceptualiteit.

Werner Daem beëindigde zijn doodstrijd en vertrok.

Hij was een goede vriend van het Atelier 340 Muzeum / Atelier 34zero Muzeum.
Hij was iemand die erg geïnteresseerd was in hedendaagse kunst.
Hij was de Vlaamse schepen van cultuur die onze activiteiten ondersteunde, en hij liet een ​​grote postkaart na van Jette sur Mer.

Hij is iemand die heel vaak naar ons Muzeum is gekomen.
Met wie we intellectuele discussies hadden over hedendaagse kunst in het kader van de sociologie van de kunst van vandaag.

Met deze paar woorden wil ik graag de vrienden van Atelier 34zero Muzeum uitnodigen, die Werner Daem kende en met wie hij het genoegen had samen te zijn.

Op zaterdag 18 mei om 12.30 uur, ben je uitgenodigd op de koffietafel om een ​​laatste eerbetoon te brengen aan onze vriend!

Vriendelijk en cultureel,

Wodek              
Président - Concierge

 

jette_sur_mer

TOUT ASBL (...Les rêves se vivent), 1983

 

logo

 

boeken

 

PRESENTATION DU CATALOGUE Filip Dujardin – Overview / CATALOGUS PRESENTATIE Filip Dujardin – Overview / PRESENTATION OF THE CATALOG Filip Dujardin - Overview

01 / 03 / 2019 – 19h/u 7 pm> > > > > > NL / EN (scroll down)

 

FR


Chers amis, Chers amateurs d’art,

Vous êtes chaleureusement conviés le vendredi 1er mars 2019 à 19h pour la présentation du catalogue consacré à la double exposition personnelle de Filip Dujardin au centre d’art de Katowice (PL) et à l’Atelier 34zero Muzeum au printemps / été 2018.

Présentation

Filip Dujardin – Overview, récemment publié en Pologne, est le souvenir textuel et photographique de l’exposition qui s’est tenue, d’abord au centre d’art contemporain BWA de Katowice en Pologne du 23 février au 15 avril, puis du 28 avril au 25 août 2018 à l’Atelier 34zero Muzeum. Dans cet ouvrage quadrilingue (FR / EN / NL / PL), vous retrouverez les nombreuses fictions architecturales de Filip Dujardin, ainsi que son projet urbain spécialement conçu pour le parc de l’Atelier 34zero Muzeum.

Pour bien vous accueillir, nous préparerons quelques plats régionaux de notre périmètre culturel Jettois, que nous accompagnerons de toutes les vodkas qui nous font plaisir en hiver et d’un assortiment de bières catholiques belges.

ENTRÉE LIBRE

Au plaisir de vous y voir.

Amicalement et culturellement,

WODEK
Président-concierge


NL


Beste vrienden,
Beste kunstliefhebbers,

Jullie zijn van harte welkom op vrijdag 1 maart 2019 om 19u00 voor de presentatie van de catalogus ‘Filip Dujardin – Overview’ bij de gelijknamige dubbele tentoonstelling die te zien was in het kunstencentrum van Katowice (PL) en voorbije zomer in het Atelier 34zero Muzeum.


Presentatie

Filip Dujardin – Overview’, recent gepubliceerd in Polen, is het aandenken in tekst en beeld van de voorbije tentoonstelling. De expo werd eerst getoond in het centrum voor hedendaagse kunst BWA in Katowice (Polen), van 23 februari tot 15 april 2018, en nadien in het Atelier 34zero Muzeum van 28 april tot 15 augustus 2018. Deze viertalige (FR / EN / NL / PL) publicatie etaleert zowel de talrijke architecturale ficties uit het oeuvre van Filip Dujardin als het stedelijk project dat specifiek werd ontworpen voor het cultuurpark van het Atelier 34zero Muzeum.

Om jullie naar behoren te ontvangen, bereiden wij een aantal regionale gerechten uit de Jetse culturele omtrek voor. Deze vergezellen wij van allerlei soorten wodka’s die plezier doen in putje winter en een assortiment Belgische katholieke bieren.

GRATIS TOEGANG

Ik hoop jullie talrijk te mogen verwelkomen,

Vriendschappelijk en cultuurlijk,

WODEK
President – ConciërgeEN

Dear friends, Dear art lovers,

You are warmly invited Friday, March 1st, 2019 at 7 pm for the presentation of the catalog devoted to the two solo exhibitions of Filip Dujardin at the art center of Katowice (PL) and Atelier 34zero Muzeum in spring / summer 2018.


Presentation

Recently published in Poland, Filip Dujardin - Overview is the textual and photographic memory of the exhibition held at the BWA Contemporary Art Center in Katowice, Poland, from February 23rd to April 15th and then from April 28th to August 25th, 2018 at the Atelier 34zero Muzeum. In this four-language book (FR / EN / NL / PL), you will find the many architectural fictions of Filip Dujardin, as well as his urban project specially designed for the park of Atelier 34zero Muzeum.

In order to welcome you properly, we will prepare some regional dishes accompanied by all the vodkas you like during wintertime and a series of Belgian catholic beers.

FREE ENTRANCE

We hope to see you there.

Friendly and culturally,

WODEK
President-concierge

 

boek

 

boek

 

Subcategorieën