affiche

 Tijdens 4 weekends in de zomervakantie organiseert het Atelier 34zero Muzeum openluchtvoorstellingen met verschillende films: sociaal-culturele reportages, kortfilms en kunstenaarsfilms.

 

Inkom : 8€

 

PROGRAMMA 24/07/2020

Galeries des portraits, 2018, ‘39

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen presenteert het Atelier 34zero Muzeum met trots zijn eigen "portrettengalerij". Op verzoek van het museum brengen acht bekende kunstenaars een eigentijds en artistiek tintje aan de klassieke verkiezingscampagne. Elke kunstenaar gaat een dialoog aan met een kandidaat, gekozen uit verschillende politieke partijen, die tijdens de vorige legislatuur geïnteresseerd was in hedendaagse kunst.

Jette sur mer, 2006, ‘55

Tweede editie van "Jette sur mer" door Atelier 340 Muzeum. De korte film geeft een overzicht van de belangrijkste fasen van de bouw van dit grote project en de belangrijkste betrokkenen.

Jaakko Pernu – Shortcut, 2008, ‘13

Jaakko Pernu is een Finse beeldhouwer en milieukunstenaar die in de stad Oulu woont. Hij werkt met natuurlijke materialen, vaak op buitenproportionele schaal. De laatste tijd werkt hij vooral in het buitenland en heeft hij talrijke site-specifieke werken gemaakt voor openbare sites in Europa en Canada: Vancouver Convention Centre (Canada), Concord Park Place (Canada). In Atelier 340 Muzeum presenteert de kunstenaar een speciaal voor Jette ontworpen installatie.

La pierre dans l’art belge contemporain, 1983, ‘10

In 1983, tegelijk met de eerste editie van Jette sur mer, presenteerde het Atelier 340 Muzeum een nieuwe tentoonstelling met de titel "La pierre dans l'art contemporain belge". Vele Belgische en internationale beeldhouwers reageerden positief op de projectoproep van het Atelier en hun werken werden tentoongesteld in de zalen van het museum maar ook in het Koning Boudewijnpark.

 

PROGRAMMA 25/07/2020

Irrilegia partie 2, 2000, ‘40

Ter gelegenheid van het Festival Europalia 2001 Polska organiseert het Atelier 340 Muzeum in samenwerking met het Schepenambt van de Stad Brussel een tentoonstelling onder de titel "Irreligia", waarin de creaties van verschillende hedendaagse Poolse kunstenaars worden gepresenteerd. De film die we presenteren, beschrijft de belangrijkste fasen van dit evenement.

Een selectie aan kortfilms van Jacques Lizène
• Filmer les bas des murs, 1971, ‘5
• Sculpture nulle, ‘21
• Tentative de dressage d’une camera, 1971, ‘2
• Quelques séquences d’art sans talent, 1979, ‘19

Peter Fischli and David Weiss, Der lauf der dinge (The way things go), 1987, ‘29

Der Lauf der Dinge is een video-performance-sculptuur zonder zichtbare menselijke acteurs. Het begint in een in onbruik geraakte industriële schuur en opent met een eenvoudige beweging met een zeer plastische schoonheid: door het draaien van een vuilniszak... in zwart plastiek die aan een draad hangt. Als hij zichzelf inschakelt, wordt er een reeks gebeurtenissen in gang gezet die nooit lijken te stoppen.

Stefano Lapadi, Censure – Pissing in mouth, 2016, ‘4

De tijdelijke tentoonstellingen van Atelier 34zero Muzeum kunnen soms voor onbegrip zorgen bij de buren in Jette. Dit rapport, dat in 2016 werd opgesteld, toont de tegenstrijdige meningen van de mensen die in de buurt wonen.